All posts by ekinyasa@gmail.com

todo list

logoyu değiştirme  işi panele alınacak (logo tek parça olmalı)
dinamik menu

 

editor linki ekle

<a href="<?php echo get_edit_user_link(); ?>">name</a>

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/get_edit_user_link

Anasayfa Slider 1

slider görselini sağda bulunan featured image kısmına yükle (görsel boyutu tam olarak 786×300)

altta custom field alanına girilecek slider bilgileri:

      –N A M E –    |    –   V A L U E  –
 1.  sliderlink    |    sliderın gideceği URL grilecek

Kaydettikten sonra sağda languages kutusundan artı işaretiyle aynı sliderın ingilizce versiyonunu ekle, bu kez kullanılacak tag home slider olacaktır ve zaten açılan sayfada otomatik gelecektir