image

DÜZENLEYENLER

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası Komisyonu İlkeleri

İstanbul LGBTİ+ (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans, İnterseks ve diğer romantik/cinsel yönelim ve kimlikler) Onur Haftası ve Yürüyüşü kâr amacı taşımayan; politik tartışmalara alan açan, sosyal dayanışmacı etkinliklerdir. Bağımsız aktivistlerin, LGBTİ+ öz-örgütlerin’n ve diğer pek çok toplumsal hareketten kişinin homofobi, transfobi, bifobiye, heteroseksizm ve ikili cinsiyet düzenine karşı olan gayret ve çabalarıyla düzenlenir. Çoğunlukla Haziran ayının son haftasına denk getirilen LGBTİ+ Onur Haftası’nda siyasal, toplumsal, kültürel ve sanatsal alanda yapılan çalışma ve etkinliklerle heteroseksizme, ikili cinsiyet düzenine; homofobiye, transfobiye, bifobiye karşı dayanışma ve direniş pratikleri gerçekleştirilir. LGBTİ+ toplumunu oluşturan bireylerin  yalnız ve yanlış olduğu düşüncesine karşı her kesimden LGBTİ+ Onur Haftası etkinliklerine ve Onur Yürüyüşü’ne katılarak kimliği, toplumu ve kent mekanı ile barışık ve özgüvenli bir ilişki kurmanın onuruyla, cinselliğini ve cinsiyet kimliğini kutlar.

İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası içeriğinde, söylem ve politikalarında aşağıdaki ilkeleri temel alır.

Her Türlü Ayrımcılığa Karşı Dayanışma – İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası’nda, LGBTİ+ camiasının öz sorunları ile mücadele etmek için bir araya gelinse de,  sadece cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılıkların değil; din, dil, ırk, milliyet, cinsiyet, tür, vatandaşlık, yaş, kabiliyet, vb. temelli her türlü baskı ve ayrımcılığın karşısında durulur.
Yatay Örgütlenme/Çoğulculuk – Ataerkilliğin ayrılmaz parçası olan hiyerarşik örgütlenme modelleri; insanın insana, insanın doğaya tahakkümüne dayalı ilişkilenme şekilleri baskı, şiddet ve ayrımcılığı beraberinde getirdiği için yöneten ve yönetilen pozisyonlarının bulunmadığı yatay örgütlenme modeli benimsenir; Onur Haftası hazırlık süreci toplantıları herkesin katılımına açılarak gönüllü olmak isteyen herkes haftanın oluşumunda aktif rol almaya çağırılır.

Sorumluluk ve emeğe saygı – LGBTİ+ Onur Haftası gönüllülük temelli bir örgütlenmedir ve komisyonlar, çalışma grupları ve atölyeler yoluyla sorumluluk alma, inisiyatif kullanma ilkelerini benimser. Onur Haftası düzenlenirken emek hiyerarşisine karşı durarak alınan sorumluluklarda ve yapılan işlerde hiyerarşik karşılaştırmalar yapmaksızın herkesin emeğine aynı derecede saygı duyulur.

Hesap verebilirlik – Gönüllük temelinde birlikte çalışırken, birbirimizden, kendi adımıza üstlenmiş olduğumuz sorumluluklarımızı yerine getirmemiz, getiremeyeceğimiz durumlarda yardım istememiz veya söz konusu sorumlulukları başkalarına devretmemiz beklenir.

Şiddetsizlik – Gönüllü aktivistler birbirleri arasında ve toplumla kurulan ilişkide, üretilen söylem ve eylemlerde şiddetin her türlüsüne karşı durulur.
Bağımsızlık – İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası  hiçbir siyasi parti, hükümet veya kurumu temsil etmez; organizasyonel bağımsızlığını engelleyecek hiçbir oluşumun bileşeni olmaz. Ayrıca, İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü’ne topluluğun çeşitliliği ve çok renkliliğini yansıtan gökkuşağı bayrağı dışında devlet bayrakları, siyasal parti bayrakları; flama, ve pankartlarla katılınmaz. Her kesimden LGBTİ+ bireyin toplumsal görünürlüğünü kutladığı bir yürüyüş olan LGBTİ+ Onur Yürüyüşü, topluluğun siyasal, toplumsal, kültürel, dinsel ve düşünsel çeşitliliği ile çelişmeden, kimlik ve varoluş mücadelesini toplumunun her kesim ve sınıfında sürdüren LGBTİ+ öz-örgütlerinin katılımına ve görünürlüğüne açıktır – her LGBTİ+ özörgütü (çalışma grubu, faaliyet komisyonu, öğrenci topluluğu, kolektif vs.) kendi flama ve pankartıyla yürüyüşe katılabilir.

Belleğine Sahip Çıkma – İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşü LGBTİ+ toplumunu oluşturan her kesimden bireyin toplumsal, siyasal, kültürel hayattaki varlık ve görünürlüğünü temsil eder. Bir kaç kişiyi bulan ilk yürüyüşlerden, on binleri buluşturan İstanbul LGBTİ+ Onur Yürüyüşlerine, Onur Haftası homofobik/transfobik/bifobik şiddetin kurbanlarını  ve hareketin tarihini hatırlayarak kendi belleğine sahip çıkar.
Bazı kesimlerin haftaya yönelik ticari içerikli faaliyetler yürüterek kar amacıyla Onur Haftası’nın adını kullanan etkinlikler düzenlemeleri, Onur Haftası tertip komitesi olarak bizleri kaygılandırmaktadır. Ticari çevrelerin kâr amaçlı etkinlikleri 25. yılını geride bırakmış Türkiye LGBTİ+ hareketinin, ve de Onur Haftası etkinliklerinin değerleri ile çelişmektedir. Bu metinle birlikte herkese duyurmak isteriz ki; Onur Haftası hazırlık komisyonunun düzenlemiş olduğu ve resmi sitesinden, twitter hesabından ve facebook hesabından duyurusunu sahiplendiği destek ve dayanışma etkinlikleri dışındaki etkinliklerin İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası organizasyonuyla hiç bir ilgisi bulunmamaktadır.

*Bu yıl 25. kez düzenlediğimiz İstanbul LGBTİ+ Onur Haftası ve Onur Yürüyüşü, tarihi boyunca hareketin yarattığı görünürlük ve kitlesel dayanışmayla büyümüştür. LGBTİ+ hareketinin politik bir özne olarak kitleselleşerek gücünü büyütmesi, bugün toplumsal muhalefetin her kesimini susturmaya çalışan iktidar tarafından korkuyla karşılanmış; senelerdir barış içinde gerçekleştirdiğimiz Onur Yürüyüşü, sert polis müdahaleleri ve yasaklarla karşı karşıya kalmıştır. Bu baskı ortamı örgütlenmeye, dayanışmaya, görünür olmaya ve direnmeye olan hevesimizi köreltmek yerine, güçlendirmiştir. LGBTİ+ Onur Haftası ve Yürüyüşü, her yıl gördüğü baskılara rağmen var olmak için mücadelesini sürdürecektir