banner-1-link
image

Panel: Diaspora’da LGBTİ+ Olmak ve Örgütlenme Alanları
25 June Saturday - 16:00 - 18:00

Moderasyon: Sertan Kıyan

Konuşmacılar

Kyle Khadakian: ABD Ermeni Cemaati ve Ermenistan’daki Homofobi ve Örgütlenme Deneyimi

Irk diye bir şey olamamasına karşın ırkçlık hala bol miktarda toplumsal dokularımızda mevcut. Şayet bir ülke de azınlık olarak yaşıyorsanız, ayrımcılığın nefesini ensemizde hissetmekte mümkün. Bununla başedebilmek için cemaatler genellikle kendi içine kapanırlar ve güçlü bir ‘biz’ duygusu geliştirirler. Destekleyici olduğu kadar sınırlayıcıda bir ‘bizdir’ bu. Peki birey bu cemaatten cinsel yönelim nedeniyle homofobiye uğrayıp dışlanırsa neler olur? Örgütlenme sürecinde yaşadıkları ikilemler nelerdir?

Robert Hannah: İsveç Süryani Cemaati’nde Örgütlenme Deneyimi

İsveç dünyada insan hakları ve cinsiyet eşitliği konusunda örnek gösterilen ülkelerin en başında. İsveç’te bulunan en büyük cemaatlerden bir tanesi de Süryaniler. Süryaniler, tarihsel olarak Türkiye, Irak, İran ve Suriye’yi de içine alan Mezopotamya bölgesinde yaşayan ve Hrıstiyanlığı ilk kabul eden cemaat olmakla övünen bir halk. Peki İsveç’te hem cemaatin mensubu olup hem LGBTİ+ olmak nasıl karşılanır? Örgütlenirken ve milletvekili olarak oy isterken ne gibi sorunlar ortaya çıkabilir? Hatta örgütlenip açık bir eşcinsel olarak meclise girince nelere hazırlıklı olunması gerekir? Bu süreçte nelerle karşılaşılabileceğini, durumun avantaj ve dezavantajlarını konuşacağız.

Cihan Arikan: Isvec’teki mülteci LGBTİ’ler

Deanna Cachoian-Schanz: Kuir Olmayla Diaspora Olmanın Çatıştığı ve Kesiştiği Yerler

Not: İngilizce-Türkçe simültane çeviri İsveç Başkonsolosluğu ve SPoD tarafından sağlanacaktır.


Venue » Cezayir Toplantı Salonu