banner-1-link
image

Eşitler Arasında Bir Yöntem: Konsensus*
21 June Tuesday - 15:00 - 18:00

*Eşitlerarası Örgütlenme ve Bir Karar Alma Yöntemi Olarak Konsensus

Hangimiz bir toplantı sırasında daha önce alınan kararı unutmadı, hangimiz alınan karara dair “yeterince bir şey söylemedim” diye hayıflanmadı, hangimiz o gün canı sıkkın olduğu için konuşmak istemedi ve toplantıda ağzını bıçak açmadı, hangimiz heyecanına yenilip çok konuşmadı ve diğerlerinin zamanını çalmadı ki?

Hepimiz bireysel ya da örgütlü mücadelelerimizde başkalarıyla aynı masaya oturup toplantılar, tartışmalar yaptık, kararlar aldık. Eşittik. Ama toplantı sırasında eşit miydik? Eşitlerarası yapılan toplantılarda alınan kararlar tüm katılımcıların ortak sorumluluğuyla alınan kararlardır ve bu yüzden herkesin bu karara eşit katılımı, kararın nasıl alındığı ve nasıl uygulamaya geçirildiği hak mücadelesi veren gruplar için aynı derecede önemlidir.

Tabandan, eşit örgütlenen politik gruplar için kararların nasıl alındığı güç ve hiyerarşiyle mücadelede önemli bir alandır. Bu yüzden bir karar alma yöntemi olan konsensüs; tüm katılımcıların eşit şekilde grubun karar sürecine katılmasını, gücün grup içinde eşit dağıtılmasını, zamanın ve diğer kaynakların en verimli şekilde kullanılmasını amaçlar.

Bu atölye, daha verimli toplantılar yapma ve kararlar alma yöntemi olan konsensüs üzerine olacaktır. 

Düzenleyen: Şiddetsizlik Merkezi

*Not: Atölye aktivist olan veya olmayan herkese açıktır ve en az 3 saat sürecektir.


Venue » SALT Galata