banner-1-link
image

Panel: İşgal Altında LGBTİ+ Olmak
24 June Friday - 17:00 - 19:00

ModerasyonAslı Zengin

KonuşmacılarOkan Altekin (KeSKeSoR Amed LGBTİ Oluşumu): Kürdistan Deneyimi, Zerşin Nazlı (KeSKeSoR Amed LGBTİ Oluşumu): Kürdistan Deneyimi, Siyabend Kurdi (Kadıköy LGBTİ+ Meclisi): Bilfiil Nusaybin İşgali Deneyimi, Joul Elias (Al-Qaws): Filistin Deneyimi

Sermaye ve iktidar ilişkilerinin dayattığı hayat biçimleri, özellikle ataerki ve heteronormativite her yanımızı uzun zamandir kuşatıyor. LGBTİ+ bireyler bu kuşatmanın toplumda egemen olan normlara karşı konumlandırdığı gruplardan bir tanesi. LGBTİ+ bireyler bu kuşatma altında yaşarken, aynı zamanda kendilerine dayatılan hayatlara biat etmiyor, bu hayatlar içerisinde çatlaklar açıyor ve mücadele ederek alternatif birliktelikler kuruyorlar. Ne var ki, bazı coğrafyalarda LGBTİ+ bireylerin mücadelesi ve hayatı örgütleyişi sadece ataerki ve heteronormativiteye karşı direnmekle gelişmiyor. Devlet ve egemen olan bu coğrafyalarda iktidarını üretmek ve sürdürmek adına şiddetin ırkçı ve etnik biçimlerine de başvuruyor. Dolayısıyla LGBTİ+ bireylerin arzu, duygu ve cinsel ekonomileri çeşitli iktidar ilişkilerinin ve şiddet biçimlerinin kesişiminde şekilleniyor. Kürdistan ve Filistin bütün bu tahakküm ilişkilerinden ciddi biçimlerde nasibini almış birbirine yakın iki coğrafya. Kuşatma ve sömürge bu iki coğrafyada mekanla, bedenle ve zamanla girdiği şiddet ilişkileri üzerinden kendini vahşi biçimlerde kurdu ve hala kurmaya devam ediyor. Bu coğrafyalarda LGBTİ+ birey olmak, cinselliğin ve arzunun sadece ataerki ve heteronormativiyle olan kavgasını değil, aynı zamanda devlet ve sömürgeciyle ırk ve etnik kimlik üzerinden girdiği başka kavgaları da içeriyor. Panel bu iktidar ve şiddet ilişkilerinin kesişimine odaklanarak şu sorulara cevap arayacağımız bir platform sunuyor: Kurdistan ve Filistinde LGBTİ+ birey olmak ne demek? Şiddetin tüm çıplaklığıyla yaşandığı bu coğrafyalarda LGBTI mücadele ne anlama geliyor? Bu coğrafyalar dışındaki alanlarda süregelen mücadeleler için ne anlam ifade ediyor?


Venue » Cezayir Toplantı Salonu