banner-1-link
image

LGBTİ+ Mülteciler: Süreç, Varış, Dayanışma
24 June Friday - 15:00 - 17:00

55 Milyon! Bu sayı tüm dünyada savaş, çatışma ve şiddet ile zorla yerinden edilmiş insanları anlatıyor. Türkiye ise 2016 yılı itibariyle, Suriye başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen 3 milyonun üzerindeki mülteciye ev sahipliği yaparak dünyanın en çok mülteciye sahip ülkesi konumuna gelmiş durumda. Türkiye, Lübnan, Ürdün gibi ülkeler boylarını aşan sayılardaki mültecilerle baş başa kalırken Avrupa Birliği, Amerika ve diğer gelişmiş ülkeler güvenlik gerekçesiyle sınırlarını daha da kalınlaştırmaya çalışıyorlar. Bu karanlık tablonun içinde yolu sadece zorla yerinden edilmeyle değil, gittikçe yükselen muhafazakarlıkla da kesilen LGBTİ mülteciler, hem mülteci hem de LGBTİ olmanın çifte zorluğunu yaşıyor.

Manzara kesif ama mücadele vazgeçilmez. Bu seneki onur haftasının temasını da önümüze katarak Türkiye ve İsveç deneyimleri üzerinden LGBTİ ve mülteci olmanın yasal, toplumsal ve psikolojik yönleri üzerine konuşurken aynı zamanda birlikte mücadele etme imkanlarını tartışacağız.  

Moderatör: Özlem Çolak (Lambdaistanbul)

Konuşmacılar:

Hayriye Kara (Kaos GL): Türkiye’deki mültecilerle ilgili yasal çerçeve

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu, Geçici Koruma Rejimi, yasalar ve yönetmelikler… Türkiye’de kağıt üstündeki yasal durum uygulamada neye dönüşüyor ve LGBTİ mültecileri nasıl etkiliyor?

Mehmet Akın (SPoD): Türkiye mülteciler için “güvenli ülke” mi?

Avrupa Komisyonu’nun yakın bir zamanda verdiği kararla Türkiye “güvenli ülkeler” arasında sayıldı. Bu Türkiyeli mültecilerin ya da Türkiye’den Avrupa’ya kaçan mültecilerin durumlarını riskli hale getiriyor. LGBTİ mülteciler için bu ne anlama geliyor? Türkiye güvenli bir ülke mi?

Cihan Arıkan (RFSL İsveç): Mülteciler yerleştirildikleri ülkede neler yaşıyor?

LGBTİ mülteciler Türkiye’den geçtikten sonra Avrupa ve Kuzey Amerika ülkelerine yerleştiriliyor. “LGBTİ dostu” politikalarıyla bilinen İsveç’e yerleştirilen mülteciler neler yaşıyor? Ulaştıklarında karşılaştıkları sorunlar neler?

Mültecilerden Tanıklıklar:

Arabic Tea & Talk grubundan Hussam Slk ve diğer mülteci arkadaşlar ülkelerinde ve Türkiye’deki yaşadıkları deneyimlerden ve yaptıkları çalışmalardan bahsedecekler

Can Kaya ve Müzeyyen Arac (Hevi LGBTİ): Kitap tanıtımı

Hevi LGBTİ, Türkiye’de yaşayan LGBTİ mültecilerin tanıklıklarından oluşan kitaptan, kitabı hazırlama sürecinden ve deneyimlerinden bahsedecekler.

Not: Arapça-Türkçe simültane çeviri Heinrich Boell Derneği ve SPoD tarafından sağlanacaktır.


Venue » Cezayir Toplantı Salonu