banner-1-link
image

Panel: LGBTİ+’lara Yönelik Psikososyal Destek Ağı Oluşturmak
24 June Friday - 18:30 - 20:30

Yürütücü: Aylin Ülkümen, Baran Gürsel, Doğa Eroğlu, Özlem Çolak

Kişilerin toplumsal yaşam içerisinde yaşadıkları ayrımcılık, kötü muamele, şiddet, geçim sıkıntıları gibi zorluklar arttıkça yaşadıkları ruhsal zorlanmalar da artabilir. Bunlarla sıklıkla karşı karşıya kalabilen ve çeşitli ölçeklerde mücadele eden LGBTİ’lerin yaşadığı zorlanmalara karşı başvurabilecekleri destek mekanizmalarının olması önemli bir ihtiyaç gibi gözükmektedir. Bu mekanizmaların kişilere ve toplumsal yaşama olumlu katkılar sunabilmesi için ayrımcılığı yeniden üretmemesi ve erişilebilir olması gerekir. LGBTİ’lerin yaşadıkları sorunlara karşı verilen toplumsal mücadeleleri de destekleyen bir meslek örgütü olan TODAP, bu yönde emek harcayan birçok kurum gibi, güvenilir ve erişilebilir psikolojik destek mekanizmalarını çoğaltmanın yollarını arıyor.

Bu oturumda biz, farklı psikososyal destek ağlarındaki deneyimlerden de yola çıkarak, LGBTİ’lere yönelik bir psikolojik destek ağına ihtiyaç olup olmadığını, ihtiyaç varsa bunun nasıl kurulabileceğini, alandaki kurumların nasıl ortaklaşabileceğini, böyle bir ağın ilke ve yöntemlerinin neler olabileceğini katılımcılarla konuşmak istiyoruz. Oturumda önce çeşitli ağ deneyimlerine dair kısa giriş sunumları yapılmasını ve bunun sonrasında katılımcılarla birlikte ilke ve yöntemlere dair sorular üzerine bir tartışma yürütülmesini planlıyoruz. Oturumdan çıkacak fikirlerin ise LGBTİ’lere yönelik destek sunmak üzere oluşturulacak bir ağın ön adımları olmasını umut ediyoruz.

TODAP (Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği)


Venue » SALT Galata