banner-1-link
image

Panel: Bir İtiraz Olarak Vicdani Red
20 June Monday - 15:00 - 17:00

Ercan Jan Aktaş: “Askerlik Yapmayanların Erkek Sayılmadığı Bir Toplumda Erkek Olmayı Reddedenler”

Erkeklerin vicdani red talepleri, onları şiddet kullanmaya zorlayan ulus-devletin siyasi ve ideolojik stratejilerine karşı olduğu kadar, aile ve piyasa gibi erkek egemenliğine dayalı alanlardaki “eril şiddet”e karşı bir içeriğe de sahiptir.

Zorunlu askerlik yalnızca “yurdun müdafaasına” yönelik bir uygulama değil, aynı zamanda erkeklerin ve kadınların devletle aralarındaki vatandaşlık ilişkisini belirleyecek bir uygulamadır. Bu yolla erkeklik-devlet-askerlik arasında güçlü bir bağ kurulur, “en kutsal vazife” olan askerlik yoluyla birinci sınıf vatandaşlık erkeklere bahşedilir.

 

Gökhan Soysal: “Vicdani Reddin Hukuksal Boyutları”

Vicdani ret hakkı, daha çok savaş karşıtlığı moral değerleriyle din ve vicdan özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilen uluslararası insan hakları örgütlerince koruma altına alınmış bir insan hakkıdır. TC Devleti’nin altına imzasını attığı sözleşmelerle kurulmuş örgütlerden özellikle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bu konuda bağlayıcıdır. TC Devleti ise ulusalüstü yükümlülüklerine aykırı olarak vicdani ret hakkını kullandırmama yönünde tutum içerisindedir. Bizim açımızdan değerlendirilecek sorun ise vicdani reddi hukuksal boyutunun algısal olarak işkence ve kötü muamele yasağına aykırı olarak yapılan uygulamalarda kalmış olması. Devlet vicdani ret hakkını her ne kadar tanımak istemese de eskisi kadar zor aygıtlarını kullanamadığı da açıktır. Bunun üzerine bir değerlendirme yapılacaktır.


Venue » Cezayir Toplantı Salonu