banner-1-link
image

Forum: Türkiye’deki LGBTİ Örgütlenmeleri Buluşması
24 June Friday - 17:00 - 19:00

Türkiye’de etki gücü ve alanı giderek genişleyen LGBTİ+ hareketinin yerel dinamikleri neler? Örgütler nasıl deneyimler yaşıyorlar ve farklı olarak nasıl mücadele pratikleri geliştiriyorlar? Türkiye’deki LGBTİ+ hareketinin 2016 yılında gündemini neler oluşturdu? Sokak muhalefeti ne durumda? Yereli ‘yerel’ yapan unsurlar neler? Bu ve ilişkisel sorulara yanıt aramaya çalışacağımız buluşmada yerel örgütlerin temsilcileri ile dinamik bir tartışma geliştirerek LGBTİ+ hareketinin Türkiye’deki uzamı hakkında geniş bir bakış açısı geliştirerek mücadelemizi büyütmek niyetindeyiz. Siz de gelin bu anlamlandırma ve tartışma sürecinin bir parçası olun!


Venue » SALT Galata